Integration af flygtninge

Integrationsnet, er en selvstændig afdeling af Dansk Flygningehjælp. De er eksperter i at arbejde med traumatiserede flygtninge.
Produceret for Integrationsnet

Sundhedscaféen - en integrationssucces

Sammen med en gruppe nyankomne flygtninge,
driver mesterkokken Claus Brænder,
den socialøkonomiske virksomhed "Sundhedscaféen".

Narrative samtaler

Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp, bruger narrative metoder i deres arbejde med udsatte flygtninge. Udmattet og ofte med traumer har den nyankommne flygtning brug for støtte og hjælp, til at komme i gang med sit nye liv i Danmark. Filmen fortæller hvordan Integrationsnet bruger bl.a de narrative metoder i det arbejde.

Søvnmor

Marianne Badstue, Dansk Flygtningehjælp, fortæller om hvordan musikterapi bruges til at forbedre flygtninges søvnkvalitet. Abdul, ung flygtning fra Afghanistan, fortæller om hvordan musikken har hjulpet ham.
Musik - MusiCure af Niels Eje: Bird Island og Northern Light