logo
På scenen sammen med Michael Lodberg, redaktør på ILLEGAL, det nye magasin om narko/stof kultur i Danmark.
Sammen arbejder vi på at realisere et dokumentarfilmsprojekt om stofkultur i Danmark, med arbejdstitlen
"Danmark på stoffer". Til arrangementet, hvor det nye nummer af ILLEGAL blev lanceret, havde vi produceret en trailer til den kommenden film (der pt ikke er optaget) :-). Den fire minutter lange trailer blev godt modtaget af de ca 400 fremmødte.