logo
Igangsætter nu forproduktion på dokumentaren Enkeltmandsprojektet. Filmen skal fortælle om arbejdsmiljøet omkring en psyksisk syg, udviklingshæmmet, der bruger vold som udtryksmiddel.